Hjälp oss nå fler barn

Undernäring

Vårt mål är att inget barn ska dö av hunger. Lösningen finns redan. Den är enkel, men måste nå ännu fler. Du kan göra det möjligt. 

För 380 kronor kan vi behandla ett akut undernärt barn i en månad.

  Steg 1 av 2
  Gåvobelopp

  4 av 5 barn som lider av akut undernäring får ingen hjälp. Det behöver inte vara så. Med RESCUE:s metod räcker resurserna till många fler. Vår metod är evidensbaserad och effektiv för att behandla akut undernäring hos barn.  

  380 kronor behandlar ett barn med akut undernäring i en månad  
  100 kronor ger 30 familjer färgkodade mätband som gör att föräldrarna kan upptäcka tecken på undernäring i ett tidigt skede 

  Din gåva kan hjälpa fler barn!