Jordbävning i Syrien och Turkiet

Syrien 2m efter jordbävningen
  Månadsgivare
  Steg 1 av 2
  Välj månadsbelopp
  Steg 1 av 2
  Gåvobelopp

  En kraftig jordbävning har drabbat Syrien och Turkiet. RESCUE är på plats i Syrien för att ge livräddande stöd åt de som drabbats. Iskallt väder och förstörda hem och många utan tak över huvudet gör situationen kritisk. Din gåva kan hjälpa människor som drabbats av krig och katastrofer över hela världen.  RESCUE grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och ger livräddande stöd till människor som flyr från konflikter och naturkatastrofer.

  På bara ett år har vi:

  • Gett 16 miljoner människor tillgång till grundläggande hälsovård och mödravård.
  • Gett 3,3 miljoner människor tillgång till rent dricksvatten, toaletter och hygien.
  • Vaccinerat 364 000 barn och hjälpt 331 000 kvinnor att föda barn.
  • Stöttat 11 000 offer för sexuellt våld och mobiliserat 1,2 miljoner människor för att leda förebyggande insatser i sina närområden.