Var med och rädda liv

Ukraine mother

Webform

Steg 1 av 2
Välj månadsbelopp

Global flyktingkris

Familjer som drabbats av krisen i Ukraina behöver din hjälp. RESCUE är på plats för att hjälpa de som tvingats fly.

Med ditt stöd kan vi finnas på plats i världens värsta kriser och kan hjälpa människor på flykt att överleva, återhämta sig och återuppbygga sina liv.  

RESCUE grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och ger livräddande stöd till människor som flyr från konflikter och naturkatastrofer.

På bara ett år har vi:

  • Gett 16 miljoner människor tillgång till grundläggande hälsovård och mödravård
  • Gett 3,3 miljoner människor tillgång till rent dricksvatten, toaletter och hygien
  • Vaccinerat 364 000 barn och hjälpt 331 000 kvinnor att föda barn
  • Stöttat 11 000 offer för sexuellt våld och mobiliserat 1,2 miljoner människor för att leda förebyggande insatser i sina närområden.